Giới thiệu chung

An Khánh Telecom được thành lập năm 2008 với ngành hàng chính là thiết bị kết nối 3G và các giải pháp truyền dẫn. Sau một thời gian hoạt động, công ty mở rộng sang các ngành hàng đo kiểm viễn thông. Hiện nay là một công ty chuyên cung cấp các thiết bị, dịch vụ và giải pháp:

  • Cung cấp các thiết bị đo kiểm viễn thông.
  • Công cụ phục vụ đo kiểm viễn thông.
  • Sửa chữa các thiết bị đo kiểm viễn thông.
  • Cung cấp các thiết bị kết nối không dây
  • Cung cấp các giải pháp kết nối không dây.
  • Dịch vụ cho thuê thiết bị đo kiểm viễn thông.

Năng lực hoạt động

85% Complete
95% Complete
92% Complete
69% Complete