+(844) 6660 6669
+(84) 988 138 168
 khanh3t
support@dokiem.net
 • C5-12C5-11

  Nemo NTM Nokia C5-00

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G

 • C7-12C7-11

  Nemo NTM Nokia C7-00

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G

 • hasp-hl-max

  Nemo Outdoor 7.0.9 / Analyze 6.5 dongle

 • hasp-hl-time

  Nemo Outdoor 7.3 / Analyze 6.6/7.1 dongle

 • note-4-1note-4-2

  Nemo Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • note-4-2note-4-1

  Nemo Samsung Galaxy Note 4 SM-N910G

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • s4-2s4-1

  Nemo Samsung Galaxy S4 GT-I9505

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • s4-1s4-2

  Nemo Samsung Galaxy S4 GT-I9506

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • s5-12s5-11

  Nemo Samsung Galaxy S5 SM-G900F

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G