+(844) 6660 6669
+(84) 988 138 168
 khanh3t
support@dokiem.net
 • note-4-1note-4-2

  Nemo Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • note-4-2note-4-1

  Nemo Samsung Galaxy Note 4 SM-N910G

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • s4-2s4-1

  Nemo Samsung Galaxy S4 GT-I9505

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • s4-1s4-2

  Nemo Samsung Galaxy S4 GT-I9506

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • s5-12s5-11

  Nemo Samsung Galaxy S5 SM-G900F

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • s5-11s5-12

  Nemo Samsung Galaxy S5 SM-G900I

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G