+(844) 6660 6669
+(84) 988 138 168
 khanh3t
support@dokiem.net
 • c702-14c702-15
  Hot

  TEMS Sony Ericsson C702i

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G

 • k790-3k790-1

  TEMS Sony Ericsson K790i

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 2G

 • k800i-12k800i-11

  TEMS Sony Ericsson K800i

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G

 • w995-11w995-12
  Hot

  TEMS Sony Ericsson W995i

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G