+(844) 6660 6669
+(84) 988 138 168
 khanh3t
support@dokiem.net
 • C5-12C5-11

  TEMS NTM Nokia C5-00

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G

 • C7-12C7-11

  TEMS NTM Nokia C7-00

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G

 • note-4-1note-4-2

  TEMS Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • note-4-2note-4-1
  Hot

  TEMS Samsung Galaxy Note 4 SM-N910G

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • s4-2s4-1
  Hot

  TEMS Samsung Galaxy S4 GT-I9505

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • s4-1s4-2

  TEMS Samsung Galaxy S4 GT-I9506

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • s5-12s5-11
  Hot

  TEMS Samsung Galaxy S5 SM-G900F

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • s5-11s5-12

  TEMS Samsung Galaxy S5 SM-G900I

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 4G

 • c702-14c702-15
  Hot

  TEMS Sony Ericsson C702i

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G

 • k790-3k790-1

  TEMS Sony Ericsson K790i

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 2G

 • k800i-12k800i-11

  TEMS Sony Ericsson K800i

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G

 • w995-11w995-12
  Hot

  TEMS Sony Ericsson W995i

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G

 • icon-1024px

  Test category

  Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G