+(844) 6660 6669
+(84) 988 138 168
 khanh3t
support@dokiem.net

Thông tin cá nhân của tôi được sử dụng như thế nào?

  • Chính sách bảo mật thông tin cá nhận được dựa theo Điều 68 đến Điều 73, Mục 1 Bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT (Chương V) quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
  • Thông tin chi tiết của khách hàng như họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và email khi gửi cho An Khánh Telecom sẽ được lưu trữ để đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng khi sử dụng dịch vụ trực tuyến.
  • Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được sử dụng để cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ mà không có sự cho phép của chính chủ sở hữu.
  • Nếu thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích quý khách vui lòng liên hệ qua email support@dokiem.net.