+(844) 6660 6669
+(84) 988 138 168
 khanh3t
support@dokiem.net

Tôi mua hàng thanh toán như thế nào?

Chúng tôi cung cấp 3 phương thức thanh toán cho khách hàng:

  • Thanh toán bằng tiền mặt.
  • Thanh toán chuyển khoản trực tiếp thông qua ngân hàng.
  • Thanh toán bảo đảm thông qua Bảo Kim.